BIO HARI

Bio Hari - Sản phẩm chuyên dụng trong cố định đạm và hỗ trợ phát triển

BIO ENSURE

Bio Ensure là một sản phẩm chống nấm sinh học duy nhất

BIO PAECIL

Bio Paecil kiểm soát tuyến trùng

BIO TRICHO

Bio Tricho tác nhân đối kháng ký sinh, chống lại các tác nhân gây bệnh...

BIO TERMINATOR

Bio Termination-Một vũ khí sinh học chống mối mọt và những côn trùng khác sống trong đất

BIO NPK

Bio NPK tạo điều kiện cho cây trồng hấp thu các chất Nitrogen, Phospho và Kali

BIO TRI+

Bio Tri +

BIO PSEUDO

Bio Pseudo hỗ trợ phục hồi cây khỏi tác hại của kim loại nặng và thuốc diệt cỏ.

BIO NEEMAKAR

Diệt các loại sâu gây hại phổ biến và trứng của chúng. Không để côn trùng phát triển kháng lại sản phẩm.

BIO CAWACH

Bio Cawach - chuyên trừ tất cả các loài nhện gây hại nhóm côn trùng chích hút cây trồng