BIO NEMACON

Bio Nemacon-kiểm soát tuyến trùng

BIO RAKSHAK

Bio Rakshak có thể giết chết sinh vật gây hại một cách trực tiếp

BIO CAWACH

Bio Cawach - chuyên trừ tất cả các loài nhện gây hại nhóm côn trùng chích hút cây trồng

BIO NEEMAKAR

Diệt các loại sâu gây hại phổ biến và trứng của chúng. Không để côn trùng phát triển kháng lại sản phẩm.

BIO HARI

Bio Hari - Sản phẩm chuyên dụng trong cố định đạm và hỗ trợ phát triển

BIO SOIL

Cải tạo đất, hạn chế đất bị nén chặt, bí rí, rửa trôi, xói mòn.

BIO PSEUDO

Bio Pseudo hỗ trợ phục hồi cây khỏi tác hại của kim loại nặng và thuốc diệt cỏ.

BIO MAGIC

Bio Magic - cấu trúc tăng cường, hấp thụ, nhũ phân tán, lây lan, kết hợp,...

BIO TRICHO

Bio Tricho tác nhân đối kháng ký sinh, chống lại các tác nhân gây bệnh...

BIO SUN

Cung cấp các chất dinh dưỡng, kích thích rễ phát triển khỏe mạnh, hỗ trợ hấp thu phân bón. Tăng cường vi khuẩn Rhizobacteria giúp