Home Nông Nghiệp Sản phẩm Sun & Earth Microbiology

Sản phẩm Sun & Earth Microbiology

BIO K+

Giúp cho bộ rễ phát triển khỏe mạnh và ra nhiều rễ mới. Tăng cường khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết và sâu, bệnh

BIO SUN

Cung cấp các chất dinh dưỡng, kích thích rễ phát triển khỏe mạnh, hỗ trợ hấp thu phân bón. Tăng cường vi khuẩn Rhizobacteria giúp

BIO TRI+

Bio Tri +

BIO SOIL

Cải tạo đất, hạn chế đất bị nén chặt, bí rí, rửa trôi, xói mòn.