Home Nông Nghiệp Sản phẩm Shakti Biotech

Sản phẩm Shakti Biotech

BIO CAWACH

Bio Cawach - chuyên trừ tất cả các loài nhện gây hại nhóm côn trùng chích hút cây trồng

BIO RAKSHAK

Bio Rakshak có thể giết chết sinh vật gây hại một cách trực tiếp

BIO NEEMAKAR

Diệt các loại sâu gây hại phổ biến và trứng của chúng. Không để côn trùng phát triển kháng lại sản phẩm.

BIO SUPER GUARD

Bio Super Guard là sản phẩm diệt các loại nấm hiệu quả cao và nhanh chóng.

BIO ENSURE

Bio Ensure là một sản phẩm chống nấm sinh học duy nhất

BIO MAGIC

Bio Magic - cấu trúc tăng cường, hấp thụ, nhũ phân tán, lây lan, kết hợp,...

BIO TERMINATOR

Bio Termination-Một vũ khí sinh học chống mối mọt và những côn trùng khác sống trong đất

BIO PEARL

Bio Pearl - kích thích tăng trưởng, tăng năng suất và chất lượng

BIO HARI

Bio Hari - Sản phẩm chuyên dụng trong cố định đạm và hỗ trợ phát triển

BIO TRICHO

Bio Tricho tác nhân đối kháng ký sinh, chống lại các tác nhân gây bệnh...