Nuôi vi sinh cho hệ thống biogas trong nước thải từ tinh bột sắn Phú Yên

294
  • Lưu lượng: 1.500 m3 / ngày đêm
  • Liều dùng: 2,5 lít / ngày

Hiệu quả sau khi sử dụng vi sinh xử lý nước thải AquaClean:

  • Giảm COD trong nước thải
  • Thúc đẩy quá trình tăng khí sinh học từ 20-50%
  • Giảm đáng kể khí sunlfua hydro trong hệ thống, giảm sự ăn mòn thiết bị