Công nghệ xử lý nước thải

277

1. Cho đến nay, đã có nhiều công nghệ và kỹ thuật xử lý khác nhau đang được áp dụng để xử lý nước thải, các công nghệ này tùy thuộc vào:

Thành phần và tính chất nước thải;

Yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý;

Điều kiện mặt bằng;

Khả năng tài chính,…

2. Các phương pháp xử lý nước thải thông dụng bao gồm:

Xử lý cơ học (loại bỏ rác, cát, cặn, dầu mỡ ra khỏi nước thải, tách nước ra khỏi bùn);

Xử lý hóa học – hóa lý (loại bỏ các kim loại nặng, màu và một số chất nguy hại khác);

Xử lý sinh học (loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ ra khỏi nước thải, xử lý ổn định bùn);

Khử trùng nước thải;