Đại diện của Sun & Earth Microbiology

Sun & Earth Microbiology đã thực sự mang đến sản phẩm vi sinh xử lý môi trường Bio với chất lượng và hiệu quả tin cậy cùng chi phí hợp lý. Dòng sản phẩm vi sinh Bio được phát triển và thiết kế với nhiều chủng loại phù hợp trong từng mục đích sử dụng.

+ Với phức hợp vi sinh vật cực mạnh, hiệu quả tối ưu:

  • Giảm BOD, COD, TSS đầu ra đạt QCVN.
  • Giảm bùn thải lên đến 70%.
  • Giảm Nitơ tổng hiệu quả.
  • Khử mùi triệt để, kiểm soát mùi nhanh chóng.

+ Với phức hợp vi sinh vật cực mạnh, hiệu quả tối ưu:

  • Giảm bùn thải hiệu quả.
  • Hóa lỏng dầu mỡ, chất béo khó tan.
  • Kiểm soát mùi nhanh chóng.