BIO TRI+

311


Thành
phần: Trichoderma, Bacillus, Steptomyces

Kiểm soát sớm các mầm bệnh gây hại rễ
Phân hủy hợp chất hữu cơ trong đất
Giúp rễ phát triển khỏe mạnh

Hướng dẫn sử dụng: 
Pha 1 lít trong 100 lít nước sử dụng phun cho 1000m2

Ghi chú:

NSX: Sun&Earth Microbiology USA

Đóng gói: 1 quarter = 0.946 ml

SHARE
Previous articleBIO SOIL
Next articleBIO SUN