Aqua-SA

262

Vi sinh 100% tự nhiên, bao gồm đầy đủ tất cả các dòng vi khuẩn: hiếu khí, kỵ khí, quang dưỡng, dị dưỡng. Các dòng vi khuẩn trong Aqua-SA® không độc, không gây bệnh, an toàn và không gây hại cho người, vật nuôi, cây trồng và tất cả các động vật.

Thành phần:
 Vi khuẩn tự dưỡng: 1×107 CFU/ml
Vi khuẩn kỵ khí: 1×107 CFU/ml
Vi khuẩn quang năng: 1×106 CFU/ml
Gồm có: Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Rhodopseudomonas palustris, Acid humic


Hiệu quả: 

Xử lý bùn, chất hữu cơ tích tụ đáy, làm sạch môi trường đáy ao
Ổn định môi trường nước, ngăn chặn tảo, mầm bệnh
Giảm đáng kể sự hình thành các loại khí độc
Hạn chế các bệnh đen mang, sưng mang, vàng mang, ….


Ghi chú:

1 gallon = 3,785 lít. Sản xuất bởi Blue Planet Labs.

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE : 0919.970.189

 

SHARE
Previous articleBIO – M5
Next articleAqua-SC