Aqua-NA

268

Vi sinh 100% tự nhiên, an toàn và không gây hại cho người, vật nuôi, cây trồng và tất cả các động vật thủy sinh
Aqua NA là quần thể vi sinh khử khí Ni tơ được chọn lọc riêng biệt để đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình nitrat hóa khử khí độc NH3, NO2 trong ao nuôi


Thành phần:
Các Bacillus spp và các nhóm vi sinh chuyên biệt

Nhóm vi khuẩn dị dưỡng 1,0 x 108 CFU/ml
Nhóm vi khuẩn tùy nghi 1,0 x 108 CFU/ml
Nhóm vi khuẩn quang năng 1,0 x 108 CFU/ml


Hiệu quả:

Loại bỏ khí độc NH3, NO2, H2S trong ao nuôi
Ngăn ngừa mầm bênh phát triển trong ao nuôi
Ổn định pH và môi trường nước
Cấp cứu tôm bị thiếu oxy , nổi đầu do sự tích tụ khí độc
Giúp tôm, cá phát triển tốt, tăng kích cỡ và trọng lượng

Ghi chú:

2.5 LBs = 1,135kg. Sản xuất bởi Blue Planet Labs.

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE : 0919.970.189

SHARE
Previous articleAqua-SC
Next articleAqua-KL