Aqua-KL

267

Vi sinh AQUA-KL® với thành phần Bào tử vi sinh B.pumilus và dẫn xuất phosphonic hữu cơ có chức năng xử lý phèn và kim loại nặng hiệu quả trong ao nuôi thủy sản.
Môi trường ao nuôi được kiểm soát tốt, nguồn dinh dưỡng trong nước ổn định. Vật nuôi được hô hấp tốt, sức khỏe vật nuôi được đảm bảo, nhanh lớn và năng suất thu hoạch tăng.


Hiệu quả:

Tăng năng suất thu hoạch
Kích tăng kiềm cho ao nuôi có nồng độ kiềm thấp
Giải độc nước ao nuôi, khắc phục khó gây màu nước
Khắc phục tốt tình trạng mềm vỏ, chậm lớn, lột xác không hoàn toàn


Ghi chú:

1 gallon = 3,785 lít.

Sản xuất bởi Blue Planet Labs.

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE : 0919.970.189

 

SHARE
Previous articleAqua-NA
Next articleAqua AD