Aqua AD

233

Vi sinh 100% tự nhiên, an toàn và không gây hại cho người, vật nuôi, cây trồng và tất cả các động vật thủy sinh
Aqua AD là quần thể vi sinh được chọn lọc riêng biệt để hỗ trợ và thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ khó phân hủy và khí độc phát sinh


Thành phần:
Các Bacillus spp và các nhóm vi sinh chuyên biệt

Nhóm vi khuẩn dị dưỡng 1,0 x 108 CFU/ml
Nhóm vi khuẩn tùy nghi 1,0 x 108 CFU/ml
Nhóm vi khuẩn quang năng 1,0 x 108 CFU/ml


Hiệu quả:

 Hỗ trợ, thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ khó phân hủy
 Hỗ trợ quá trình loại bỏ khí độc NH3, NO2, H2S trong ao nuôi
 Ngăn ngừa mầm bênh phát triển trong ao nuôi
 Ổn định pH và môi trường nước
 Giúp tôm, cá phát triển tốt, tăng kích cỡ và trọng lượng


Ghi chú:

2.5 LBs = 1,135kg. Sản xuất bởi Blue Planet Labs.

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE : 0919.970.189

 

SHARE
Previous articleAqua-KL
Next articleAqua SC-Marine